REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W GLIWICACH

§ 1

Definicja plików cookies i innych podobnych technologii

 1. Pliki cookies – informacje zapisywane przez serwery Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Kościuszki 17, wpisanej do ,,Rejestru instytucji kultury miasta Gliwice” pod pozycją RIK II/92, posiadającej NIP: 631 21 97 866, zwanej dalej biblioteką lub przez serwery firm partnerskich na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer.
 2. W niniejszym regulaminie informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

§ 2

Podmioty umieszczające pliki cookies związane z użytkowaniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika podczas użytkowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach oraz uzyskującymi do nich dostęp są:

§ 3

Cele tworzenia plików cookies związanych z użytkowaniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

 1. Biblioteka lub firmy partnerskie umieszczają pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowania podczas użytkowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w celu:
 2. Pliki cookies zapisywane przez bibliotekę lub firmy partnerskie na urządzeniu końcowym użytkownika nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

§ 4

Zarządzanie plikami cookies.

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 2. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

§ 5

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2018 roku.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.